I Congreso Internacional de Violencia Sexual

Ourense, 19, 22, 25 e 29 de outubro de 2021


I Congreso Internacional

Violencia Sexual: antecedentes Romanos e regulación actual

Datas relevantes

Ata o 1 de setembro de 2021
Envío de comunicacións

Do 1 ao 15 de setembro
Publicación dos traballos

18, 22, 25 e 29 de outubro
Celebración do Congreso

Consulta o cronograma