Proceso Prazo
Envío de comunicacións 1 do 31 de xullo ao 1 de setembro de 2021
Publicación dos traballos aceptados do 1 ao 15 de setembro de 2021
Publicación estimada de textos definitivos 2 30 de setembro de 2021
Celebración do Congreso 18, 22, 25 e 29 de outubro de 2021

1 O traballo deberá remitirse a través da páxina web do congreso.
2 A publicación dos textos definitivos como libro (capítulo de libro) será editada pola Editorial Tirant lo Blanch.

 

Envío de documentación